TURISTIČKO UGOSTITELJSKI OBRT “MANKUL”
 

vlasnik: LUKA BJELANOVIĆ
sjedište: MATE BALOTE 58, 23000 ZADAR

osnovna djelatnost:
PREVOZ PUTNIKA U NACIONALNOJ PLOVIDBI

OIB (osobni identifikacijski broj): 43291423500
MBO (matični broj obrta): 90953339
banka: HYPO ALPE ADRIA BANK
broj bankovnog računa (IBAN): HR65 2500 009 11 0 10 35 608

 
phone: +385 23 331251
fax: +385 23 332530
gsm1: +385 91 1847842
gsm2: +385 91 7925822
e-mail: info@easynautic.info